ปิ๊ก Wegen Picks รุ่น Big City

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบ ปิ๊ก Jazz III หรือปิ๊กทรงหยดน้ำ
ลองเปลี่ยนมาใช้ ปิ๊ก Wegen Picks รุ่น Big City
รับรองไม่อยากใช้อย่างอื่นเลย
มีรุ่น 1.4/1.8/2.2 mm

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบ ปิ๊ก Jazz III หรือปิ๊กทรงหยดน้ำลองเปลี่ยนมาใช้ ปิ๊ก Wegen Picks รุ่น Big City รับรองไม่อยากใช้…

Posted by PickandString.com on Friday, May 8, 2015